Module verblijf: begeleiding in de Leefgroep

Naast je zakgeld krijg je maandelijkse budgetten voor een aantal persoonlijke uitgaven:
• Voor kleding
• Voor toiletgerief en kapper
• Voor ontspanning en kleine uitgaven

 

Van de dingen die je met deze budgetten koopt moet je telkens een rekeningetje afgeven als bewijs dat je de centjes hebt uitgegeven aan dat waar ze voor dienen. Daarnaast krijg je ook een maandelijks budget om te sparen voor een welbepaald doel dat jij zelf kiest in overleg met je IB.

 

Als je niet voltijds schoolgaand bent en een inkomen hebt uit leerovereenkomst, deeltijds of voltijds werk, dan draag je, naargelang de hoogte van jouw inkomen, een deel van je persoonlijke uitgaven zelf:
• het zakgeld
• eventueel een bijdrage in de budgetten voor kleding, toiletgerief en kapper, ontspanning en kleine uitgaven
• eventueel een bijdrage in de vervoerskosten en schoolkosten

 

Als je zelf werkt en dus een inkomen hebt wordt verwacht dat dit wordt overgeschreven op de rekening van Den Engel. Elke maand wordt jouw individuele rekening opgemaakt, zodat je een zicht hebt op je inkomsten, je uitgaven en jouw financiële situatie.

 

Minstens 1/3 van het inkomen dient gespaard te worden.

 

Module verblijf: begeleiding op Studio’s

Om op studio te kunnen gaan heb je een startkapitaal nodig en moet je een waarborg betalen voor je studio.

 

Naast je zakgeld krijg je ook weekgeld: een wekelijks bedrag voor je voeding en je andere persoonlijke uitgaven (zoals de budgetten in de leefgroep).

 

Als je niet voltijds schoolgaand bent en een inkomen hebt uit leerovereenkomst, deeltijds of voltijds werk, dan draag je, naargelang de hoogte van jouw inkomen, een deel van je persoonlijke uitgaven zelf:
• het zakgeld
• eventueel een bijdrage in het weekgeld
• eventueel een bijdrage in de vervoers- en schoolkosten

 

Als je zelf werkt en dus een inkomen hebt wordt verwacht dat dit wordt overgeschreven op de rekening van Den Engel. Elke maand wordt jouw individuele rekening opgemaakt, zodat je een zicht hebt op je inkomsten, je uitgaven en jouw financiële situatie.

 

Minstens 1/3 van het inkomen dient gespaard te worden.

Module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW)

Afhankelijk van jouw situatie (of je al werkt, of je afhankelijk bent van een leefloon van het OCMW,…) wordt samen met jou bekeken hoe je steeds meer zelfstandig met jouw inkomen om kan gaan.

 

Het is de bedoeling dat je op het einde van de CBAW-begeleiding je centjes op een goede manier kan beheren.