Begeleiding bij het zelfstandig wonen

Theoretisch vanaf je zeventiende verjaardag, maar in de praktijk meestal rond je achttiende verjaardag, kan je vanuit Den Engel overstappen naar begeleid zelfstandig wonen. Dit is de module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW).

 

Je zal dan een eigen studio of appartement huren in een regio die je zelf kiest. Je krijgt begeleiding bij het zoeken naar een geschikt en betaalbaar verblijf, bij de inrichting ervan en de verhuis.

 

Nadien word je verder door je individuele begeleider (IB) begeleid in het alleen wonen en alles wat daar bij hoort. Dit gaat van het invullen en opsturen van belangrijke papieren (administratie) tot helpen bij het organiseren van je huishouden (wassen, koken, winkelen,..), samenleven met buren, omgaan met geld,… Als de officiële CBAW-begeleiding beëindigd is, wordt er nog een periode van twee maanden ‘nazorg’ voorzien.