Begeleiding in de Leefgroep

Vanaf 16 jaar kan je als jongere in de leefgroep van Den Engel opgenomen worden. Hier leef je met maximum negen jongeren samen.
IMG_3588
We willen jou als jongere een woonsituatie aanbieden waar het gezellig is, waar jij en de anderen zich veilig en aanvaard voelen en waar iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt voor een goede sfeer en voor de huishoudelijke taken die moeten gebeuren. Er zijn steeds een of twee begeleiders aanwezig die hier mee over waken en zorgen dat er voor iedereen voldoende aandacht en tijd voorzien wordt.

 

Op maandag- dinsdag- en donderdagavond is er na het avondmaal een kameruur voorzien. Dan wordt er verwacht dat je op je kamer blijft en je huiswerk maakt.
Je krijgt eenmaal per week een avondtaak toebedeeld waarbij je – met begeleiding- leert koken en de afwas doet. Ook andere huishoudelijke taken zoals je eigen kleren wassen, je kamer poetsen en het opmaken van een weekmenu komen aan bod.

 

Op maandagavond wordt van jou verwacht dat je je kamer poetst. Na controle en goedkeuring door een van de begeleiders heb je dan recht op je wekelijks zakgeld. Daarnaast beschik je in de leefgroep ook over een maandbudget voor kleding, toiletartikelen en kapper, ontspanning en andere kleine uitgaven.

IMG_3543

Omdat inspraak belangrijk is en ook omdat samen leven in een groep niet altijd vanzelfsprekend is wordt er een tweewekelijkse bewonersvergadering georganiseerd. Hierop ben je als bewoner van de leefgroep verplicht aanwezig. Samen met de begeleiders en de andere bewoners van de leefgroep wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen voor problemen die zich bij het samenleven voordoen. Er wordt een ‘rondje’ gedaan waarbij iedereen de kans krijgt om aan het woord te komen.

 

Daarnaast komen ook de puntjes aan bod die de begeleiding meeneemt vanuit de teamvergadering. Nieuwe afspraken worden genoteerd in een verslag en bij een volgende bewonersvergadering geëvalueerd. Tenslotte is dit ook het moment waarop (niet verplichte) groepsactiviteiten kunnen gepland en voorbereid worden.

 

Tijdens jouw verblijf in de leefgroep doe je regelmatig gesprekken met jouw IB. In deze gesprekken bekijken jullie hoe het met jou loopt en wat jouw verwachtingen naar de toekomst toe zijn. Mogelijke problemen worden samen bekeken en er wordt gezocht naar oplossingen. Successen worden blij onthaald en af en toe beloond.

 

Stilaan probeert jouw IB samen met jou een beeld te krijgen van jouw toekomstbeeld voor de komende maanden. Functioneer jij goed in de leefgroep of helemaal niet? Wil je de overstap naar de studio’s snel maken of nog wat in de leefgroep verblijven? Wil je de overstap maken naar KWE, ineens op CBAW gaan of toch eerder terug naar huis? Hoe schatten wij jouw vaardigheden in en zien we het zitten dat je de overstap zou doen? Hoe denken jouw ouders en andere belangrijke personen hierover? Kan de begeleiding verdergezet worden of moet er een andere oplossing gezocht worden?

 

Aan de hand van al deze vragen wordt stilaan duidelijk hoe jij jouw weg verder zet binnen of buiten Den Engel.